با فکر مناسب به موفقیت برسید

صفحات سایت

ابر برچسبها

آمار سایت
سی دی آموزشی  اتاق فکر- سی دی شماره   1

 

 یک بسته آموزشی شامل سه سی دی درباره  اتاق فکر تهیه شده است که سی دی  اول آن به صورت رایگان قابل دریافت از طریق سایت است.

 فهرست صوتهای  آموزشی به شرح  زیر است:

دانلود نسخه PDF این صفحه               دیدن نسخه تصویر فهرست 1                دیدن نسخه تصویر فهرست 2
             

  دیدن نسخه تصویر فهرست 3

 

دانلود صوت های سی دی 1

سی دی آموزشی اتاق فکر- تفکر- فهرست صوتها داخل سی دی شماره (1)

 

این صوتها از کلاس آموزش اتاق فکر مهندس راهداری نویسنده

 کتاب «اتاق فکر در 10 گام»تهیه شده است و

 شما می­توانید به صورت رایگان آنها را

دانلود کنید .

 

موضوع شماره فایل شماره سی دی نام فولدر عنوان
اتاق فکر- تفکر 0.mp3 شماره1 مقدمه شروع
اتاق فکر 1.mp3 شماره1 مقدمه پیشگفتار
اتاق فکر 2.mp3 شماره1 مقدمه شروع گرم کردن آجر خلاق-  راه حل دوم
اتاق فکر 3.mp3 شماره1 مقدمه آدمها آن جوری فکر می­کنند که رفتار می کنند
اتاق فکر 4.mp3 شماره1 مقدمه تعریف فکر و ذهن
اتاق فکر 5.mp3 شماره1 مقدمه دکتر فکر
اتاق فکر 6.mp3 شماره1 مقدمه دکتر فکر کاشی سازی
اتاق فکر 7.mp3 شماره1 مقدمه فکرچگونه کار می ­کند - فالب ذهن
اتاق فکر 8.mp3 شماره1 مقدمه زیردریایی- تخیل
اتاق فکر 9.mp3 شماره1 مقدمه اتاق فکر- حوا
اتاق فکر 10.mp3 شماره1 مقدمه اتاق فکر- نحوه استفاده از ذهن
اتاق فکر 11.mp3 شماره1 مقدمه اتاق فکر- سوپر ابرمهارت - ابر مهارت
اتاق فکر 12.mp3 شماره1 مقدمه اتاق فکر- اینرسی فکری
اتاق فکر 13.mp3 شماره1 مقدمه اتاق فکر- قفس برای پرواز
اتاق فکر 14.mp3

شماره1

مقدمه اتاق فکر- میمون برمه ای
اتاق فکر 15.mp3

شماره1

مقدمه گره ­کور و فکرکردن
اتاق فکر 16.mp3

شماره1

مقدمه پیچ خطرناک
اتاق فکر 17.mp3

شماره1

مقدمه ترویج تفکّر
اتاق فکر 18.mp3

شماره1

مقدمه آئینه فکر
اتاق فکر 19.mp3

شماره1

مقدمه خرده فکر
اتاق فکر 20.mp3

شماره1

مقدمه آموزش تفکّر فیشر
اتاق فکر 21.mp3

شماره1

مقدمه جان- 10 ساله- شاگرد فیشر- فرصت فکر کردن
اتاق فکر 22.mp3

شماره1

مقدمه رابرت فیشر- داستان برای کودکان
اتاق فکر 23.mp3

شماره1

مقدمه ماتیو لیمپن-مسئله دانشگاه
اتاق فکر 24.mp3

شماره1

مقدمه میشل ده ساله- شاگردفیشر- تغییر عقیده
اتاق فکر 25.mp3

شماره1

مقدمه وینگنشتاین- مسائل حل می­شوند نه با ارائه اطلاعات جدید
اتاق فکر 26.mp3

شماره1

مقدمه رابطه بین اتاق فکر و تفکّر
اتاق فکر 27.mp3

شماره1

مقدمه خروجی اتاق فکر
اتاق فکر 28.mp3

شماره1

مقدمه جایی برای فکرکردن
اتاق فکر 29.mp3

شماره1

مقدمه سرمشق  فکری- موسسین سونی
اتاق فکر 30.mp3

شماره1

مقدمه اتاق فکر- بهترین موقعیت فکری
اتاق فکر 31.mp3

شماره1

اهمیّت تفکّر اهمیّت تفکّر
اتاق فکر 32.mp3

شماره1

اهمیّت تفکّر اهمیّت تفکّر– رابطه تفکّر و پرورش فرزندان
اتاق فکر 33.mp3

شماره1

اهمیّت تفکّر اهمیّت تفکّر - رابطه تفکّر و تغییر
اتاق فکر 34.mp3

شماره1

اهمیّت تفکّر اهمیّت تفکّر - پزشک
اتاق فکر 35.mp3

شماره1

اهمیّت تفکّر اهمیّت تفکّر – رابطه تفکّر و درآمد
اتاق فکر 36.mp3

شماره1

اهمیّت تفکّر اهمیّت تفکّر – رابطه تفکّر و کار
اتاق فکر 37.mp3

شماره1

اهمیّت تفکّر رابطه تفکّر و موفقّیت
اتاق فکر 38.mp3

شماره1

اهمیّت تفکّر مدیریت زمان
اتاق فکر 39.mp3

شماره1

کلام بزرگان کلام بزرگان
اتاق فکر 40.mp3

شماره1

کلام بزرگان کلام بزرگان
اتاق فکر 41.mp3

شماره1

بی فکری همه ما دارای بی فکری هایی هستیم
اتاق فکر 42.mp3

شماره1

بی فکری داستان بی¬فکری ادوارد دوبونو
اتاق فکر 43.mp3

شماره1

بی فکری بی فکری- اداوارددوبونو - نتیجه گیری
اتاق فکر 44.mp3

شماره1

بی فکری فقر فکری
اتاق فکر 45.mp3

شماره1

بی فکری قرآن و مطالعه
اتاق فکر 46.mp3

شماره1

بی فکری یک ساعت تفکّر بهتر از 70 سال عبادت
اتاق فکر 47.mp3

شماره1

بی فکری کلام بزرگان
اتاق فکر 48.mp3

شماره1

بی فکری کلام بزرگان
اتاق فکر 49.mp3

شماره1

آموزش تفکّر اتاق فکر-آموزش تفکّر - افزایش طول و عرض فکر
اتاق فکر 50.mp3

شماره1

آموزش تفکّر اتاق فکر- سرمشق فکری
اتاق فکر 51.mp3

شماره1

آموزش تفکّر باز کردن ذهن - بازدید از مکان های دو
اتاق فکر 52.mp3

شماره1

آموزش تفکّر رابطه تفکّر و سؤال کردن-طرح پرسش کردن
اتاق فکر 53.mp3

شماره1

آموزش تفکّر کمیت تفکّر کیفیت ساز است
اتاق فکر 54.mp3

شماره1

آموزش تفکّر اهمیّت آموزش تفکّر
اتاق فکر 55.mp3

شماره1

آموزش تفکّر آموزش و پرورش و آموزش تفکّر
اتاق فکر 56.mp3

شماره1

رابطه هوش و تفکّر آسیب تفکّر برابری هوش با فکر
اتاق فکر 57.mp3

شماره1

رابطه هوش و تفکّر در مدرسه¬ها هوش با فکر برابر است
اتاق فکر 58.mp3

شماره1

رابطه هوش و تفکّر تله هوش
اتاق فکر 59-1.mp3

شماره1

مهارت فکرکردن آیا مهارت فکرکردن قابل ارتقاست - 1
اتاق فکر 59-2.mp3

شماره1

مهارت فکرکردن آیا مهارت فکرکردن قابل ارتقاست - 2
اتاق فکر 60-1.mp3

شماره1

مهارت فکرکردن آیا مهارت فکرکردن قابل ارتقاست - 3
اتاق فکر 60-2.mp3

شماره1

مهارت فکرکردن آیا مهارت فکرکردن قابل ارتقاست - 4
اتاق فکر 60-3.mp3

شماره1

مهارت فکرکردن آیا مهارت فکرکردن قابل ارتقاست - 5
اتاق فکر 61.mp3

شماره1

مهارت فکرکردن مهارت ضعیف فکر کردن
اتاق فکر 62.mp3

شماره1

کارکرد ذهن کارکرد نیمکره های چپ و راست مغز - 1
اتاق فکر 63.mp3

شماره1

کارکرد ذهن کارکرد نیمکره های چپ و راست مغز - 2
اتاق فکر 64.mp3

شماره1

کارکرد ذهن کارکرد نیمکره های چپ و راست مغز - 3
اتاق فکر 65.mp3

شماره1

کارکرد ذهن کارکرد نیمکره های چپ و راست مغز - 4
اتاق فکر 66.mp3

شماره1

کارکرد ذهن کارکرد نیمکره های چپ و راست مغز – 5
اتاق فکر 67.mp3

شماره1

کارکرد ذهن کارکرد نیمکره های چپ و راست مغز - 6
اتاق فکر 68.mp3

شماره1

اندیشه خود بنیاد اندیشه خود بنیاد
اتاق فکر 69.mp3

شماره1

اندیشه خود بنیاد تفکّر خود بنیاد – 1
اتاق فکر 70.mp3

شماره1

اندیشه خود بنیاد تفکّر خود بنیاد – 2
اتاق فکر 71.mp3

شماره1

اندیشه خود بنیاد کارگاه فکر – تجربه فکری راهداری – 1
اتاق فکر 72.mp3

شماره1

اندیشه خود بنیاد تجربه فکری راهداری – 2
اتاق فکر 73.mp3

شماره1

اندیشه خود بنیاد تجربه فکری راهداری – 3
اتاق فکر 74.mp3

شماره1

اندیشه خود بنیاد تجربه فکری راهداری- شروع - 4
اتاق فکر 75.mp3

شماره1

اندیشه خود بنیاد تجربه فکری راهداری – 5
اتاق فکر 76.mp3

شماره1

اندیشه خود بنیاد تجربه فکری راهداری – 6
اتاق فکر 77.mp3

شماره1

اتاق فکر تولید علم و تفکّر- اتاق فکر- رئیس بانک
اتاق فکر 78.mp3

شماره1

اتاق فکر مهندس رایانه و اتاق فکر
اتاق فکر 79.mp3

شماره1

اتاق فکر اتاق فکر بی فکر
اتاق فکر 80.mp3

شماره1

آموزش تفکّر آموزش تفکّر از طریق موبایل
اتاق فکر 81.mp3

شماره1

آموزش تفکّر آموزش تفکّر از طریق موبایل
اتاق فکر 82.mp3

شماره1

آموزش تفکّر کلام بزرگان و اهمیّت آن
اتاق فکر 83.mp3

شماره1

آموزش تفکّر تفکّر معکوس
اتاق فکر 84.mp3

شماره1

آموزش تفکّر مهارت فردی
اتاق فکر 85.mp3

شماره1

آموزش تفکّر مهارت فردیشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات