تبلیغات
اتاق فکر - روی پل یا زیر پل

با فکر مناسب به موفقیت برسید

صفحات سایت

ابر برچسبها

آمار سایت
روی پل یا زیر پل


وقتی اینشتین با یکی از استادان همکارش روی پلی قرار ملاقات گذاشت، همکارش گفت: ولی این دور از شان شما است که روی پل منتظر من باشید و باعث شرمندگی من خواهد شد. اینشتین پاسخ داد: چه فرق می‌کند، کاری که من می‌کنم یعنی فکر کردن، در همه جا می توان انجام داد، چه روی پل، چه زیر پل، چه پشت میز!