با فکر مناسب به موفقیت برسید

صفحات سایت

ابر برچسبها

آمار سایت
12 خصلت خوب ایینه

-1 آینه بدون سرو صدا و فریاد، عیوب را نشان می دهد، تو هم چنین باش.
-2
آینه تنها عیب ها را ننشان نمی دهد بلکه زیبایی ها را نیز نشان می دهد، تو هم این طور باش.
-3
آینه عیب ها و نقایص را چند برابر نمی کند، تو هم عیب دوستت را بزرگ نکن.
-4
آینه، عیب ها را از روی پاکی و صفای درونی خود می گوید، غرض و مرضی ندارد، تو هم اگر از دوستت انتقاد می کنی از روی صداقت و پاکی این کار را انجام ده.
-5
آینه زمانی عیب ها را نشان می دهد که کثیف نباشد، تو هم اگر عیب کسی را می خواهی بگویی، به خود بنگر که آیا به همان عیب آلوده هستی یا نه؟
-6
آینه در گفتن عیوب، رعایت پست و مقام را نمی کند، تو هم مکن.
-7
آینه در عیب گفتن، انتظار و توقعی ندارد، تو هم نداشته باش.
-8
آینه را نباید شکست، دوستی که عیب تو را می گوید نباید آزارش دهی.
9
-آینه اگر شکسته باشد هم دست از کارش نمی کشد، تو هم نا امید مشو.
-10
آینه، عیوب را در صفحه خود نگه نمی دارد، تو هم در دل خود نگه ندار.
-11
آینه، ظاهر را می گوید و تجسس نمی کند، تو نیز در احوال مردم جست و جو مکن.
12
-آینه، عیوب را روبروی تو می گوید، تو هم چنین باش و پشت سر دوستت عیبش را مگوی.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic