تبلیغات
اتاق فکر - مطالب ابر اتاق فکرچیست

با فکر مناسب به موفقیت برسید

صفحات سایت

ابر برچسبها

آمار سایت
1-اتاق فکر چیست؟/راهداری نویسنده اتاق فکر در 10 گام

تعاریف زیادی از اتاق فکر شده است اما تعریف من بسیار ساده و مفید است ساختاری است برای تفکر روشمند جمعی. البته من تعریف جامع تری نیز ارائه کرده ام که در کتاب کاملا در یک فصل حول و حوش آن صحبت شده است . به چند کلمه بایستی دقت کنید اول از همه روشمند بودن تفکر است یعنی تفکر در اتاق فکر روشمند است همین طوری یا سلیقه ای نیست  دوم این که تفکر جمعی است و سوم یک ساختار است. از این که ساختار شد  دیگر تمام ملزومات یک ساختار از جمله مثلا بودجه، نیروی انسانی و ... را نیاز خواهد داشت. این ساختار معنی کلی­تری نیز دارد یعنی این که هر اتاق فکری خود در یک ساختار بزرگتری نیز که در حد کشور یا جهان باشد عضو است و در حقیقت بخشی از این ساختار را  من در اتاق فکر مادر شکل داده ام.  ما در اتاق فکر با فکر به صورت ارشادی برخورد نمی­کنیم که بگوئیم «فکر کردن خوب است» بلکه اتاق فکر بستر، ساختار و مدیریتی را بر تفکر حاکم می­کند در حقیقت اتاق فکر دنبال اندیشه ای است که با  نگاه به محیط ومحل مصرف آن پدیده آمده است و دنبال این  است که تفکر را با بزرگترین مصرف کننده آن حتی حکومت پیوند بزند. تعریفی که من از اتاق فکر ارائه می­کنم  یک تعریفی است که در اثر تجربه و کار علمی در محیط این کشور انجام داده­ام تولید شده است نه این که تعریف یک موسسه در یک ساختار کشور دیگر را بیان کنم.