تبلیغات
اتاق فکر - مطالب ابر اموزش اتاق فکر

با فکر مناسب به موفقیت برسید

صفحات سایت

ابر برچسبها

آمار سایت
دوره آموزشی اتاق فکر

از جمله مشکلاتی که در آموزش اتاق فکر وجودداشت نبود دوره ای آموزشی برای آموزش اتاق فکر بود لذا بر آن شدم یک دوره اتاق فکردر این حوزه طراحی کنم من دوره ای سه روزه برا ی این کار طراحی کردم که در کتاب در بخش پیوست فهرست کامل دوره آمده است بدون آموزش شما نمیتوانید  اتاق فکر درست و صحیحی را داشته باشد مدوام به چپ و راست منحرف خواهید شد. دوره اتاق فکر در 24 ساعت به شما آموزشی قوی در خصوص اتاق فکر خواهد داد .