تبلیغات
اتاق فکر - مطالب ابر دوره اموزشی

با فکر مناسب به موفقیت برسید

صفحات سایت

ابر برچسبها

آمار سایت
دوره پیشرفته اتاق فکر برای زندگی فردی

نویسنده کتاب اتاق فکر طراحی جدیدی برای دوره اموزشی پیشرفته تفکر نموده است  این دوره در ازمایشات انجام شده بر گروههای مختلف تاثیرات فراوانی  بر آموزش گیرندگان داشته است در این دوره  افراد  می اموزند تفکر را به  وسط زندگی خود بکشند و در حقیقت تغییرات بزرگی در  زندگی خود ایجاد کنند. افرادی که بدنبال تغییر در زندگی خود هستند می توانند  از این دوره بهره مند شوند.