با فکر مناسب به موفقیت برسید

صفحات سایت

ابر برچسبها

آمار سایت
19-شما در حوزه سایبر نیز فعال هستید آیا کتابی در این حوزه در حال تالیف دارید؟

از علایق دیگر من حوزه سایبر است. در حال حاضر کتابی با عنوان «سایبر تروریسم  در 7 گام» تالیف نموده ام  که در مراحل پایانی است و به نظر می­رسد بعد از فرودین 92 به بازار روانه  شود . البته من در این حوزه نیز به دنبال تالیف کتابهای دیگری با عناوین «سایبر دمکراسی»  «سایبرژورنالیسم»و «سایبر دیپلماسی» نیز هستم  که در آینده­ای نزدیک روانه بازار خواهد شد.

18- کتاب بعدی شما در حوزه اندیشه چه کتابی خواهد بود ؟راهداری نویسنده اتاق فکر در 10 گام

من در حال حاضر کتاب دیگری با عنوان  «سلاخی نخبگان، از دستگیری ممدریش تا دستگیری باربی» را در حال تالیف د ارم که یک کتاب تحلیلی اجتماعی است  فکر کنم این کتاب در فرودین 92 به پایان برسد بعد از این کتاب، تالیف کتاب دیگری با عنوان «قوز فکری» آغاز خواهم کرد که کتابی کاربردی در حوزه اندیشه خواهد بود. بعد از این کتاب کتابی با عنوان «تفکر جانبی» را آغاز خواهم نمود.کسی که مخاطب کتابهای من شود تا پایان عمر همراه من خواهد بود چون من در این حوزه تا زمانی که زنده هستم به تالیف خواهم پرداخت.

17-آیا شما تکنیکی برای تفکر ابداع کرده اید ؟راهداری نویسنده اتاق فکر در 10 گام

من با توجه به نیاز جامعه ایران تکنیکهای تفکری را ابداع کرده ام . به عنوان مثال تکنیک « درباره ایده ات کتاب بنویس» این تکنیک اثرات بسیار زیادی دارد چون شما را وادرا به تفکر میکند مثلا شما ایده فروش یک کالا را  در ذهن دارید از شما میخواهم درباره این ایده خود یک کتاب بنویسید خوب شما می­پرسید چگونه که این  همان تمرین فکرکردن است که قبلا درباره آن با شما صحبت کردم این کار باعث اندیشه کردن شما خواهد شد البته این تکنیک خودش نیاز به آموزش دارد  بدون  تمرین وپیگیری استاد نمی­توان این تکنیک هارا بکار بست. البته این تکنیک در کتاب نیامده است  تصمیم دارم این تکنیکها را در کتابهای بعدی خود  به صورت یکجا بیاورم البته درکتاب اتاق فکر در 10گام فصلی به تکنیکهای تفکر پرداخته شده است.

اتاق فکر- اتاق فکر- اتاق فکر- اتاق فکر- اتاق فکر- اتاق فکر- اتاق فکر- اتاق فکر- اتاق فکر- اتاق فکر- اتاق فکر- اتاق فکر-= اتاق فکر

16- آیا توصیه ساده برای بهبود تفکر دارید؟راهداری نویسنده اتاق فکر در 10 گام

فصلی در کتاب وجود دارد که توصیه های ساده برای بهبود تفکر  نام دارد . یکی از این توصیه ها بازدید از مکانهای دوری است که تا کنون آنجا را ندیده اید این کار  در  تغییر قالب­های ذهنی شما تاثیر فراوانی دارد از توصیه های فکری دیگر ارتباط با بزرگان اندیشه در جامعه است .اکثر افرادی که افکار بزرگی تولید کرده اند  در کنار افراد بزرگی زندگی کرده اند.

 

15- اتاق فکر چه محصولی به ما خواهد داد؟راهداری نویسنده اتاق فکر در 10 گام

اتاق فکر محصولات متفاوتی دارد یکی از این محصولات تمرین فکرکردن است جنس این محصول ذهنی و غیر دیدنی است یعنی برخی محصولات  اتاق  دیدنی و برخی  غیر دیدنی است. وقتی فردی در اتاق فکر اقدام به فکرورزی کرد حتی اگر خروجی قابل  ملاحظه ای نداشت همین که از ذهن خود کار کشیده و آن را وادار به حرکت کرده است خودش یک محصول است.  اما خروجی دیگر می­تواند حل مسایل سازمان باشد یا حتی مسئله یابی خودش می­تواند خروجی دیگر اتاق فکر باشد. خروجی دیگر اتاق فکر ایجاد فرهنگ خردورزی و احیاء آن در جامعه سازمان و شرکت است. خروجی دیگر اتاق فکر ایجاد کادری  متفکر است که این افراد هیچ کجا در جامعه ساخته نخواهند شد. اتاق فکر این مسئولیت خطیر را برعهده دارد. محصولات دیگری هم وجود دارد که در کتاب مشروح ذکر شده است .

14- چه توصیه¬ای برای اندیشه کردن دارید؟راهداری نویسنده اتاق فکر در 10 گام

برای اندیشه کردن بایستی تمرین کرد مثل یک فوتبالیست البته نه فوتبالیستهای ایران. من شنیده ام که یکی از ستاره های فوتبال دنیا برای این که  خودش را آماده نگه دارد روزی هشت ساعت تمرین می­کرد ما تلاش و تمرینی برای فکرکردن در زندگی خود نکرده­ایم اگر برای فکر کردن عرق بریزید فکرکردن را یاد خواهید گرفت و الا نمی­توانید فکر کردن را بیاموزید برای فکرکردن نباید تنها مطالعه کرد بلکه بایستی مهارت اندیشه را نیز به کار گرفت  اتاق فکر  مکانی است برای تمرین فکر کردن عرق ریختن در راستای اندیشه .هر وقت در یادیگری تفکر احساس درد کردید بدانید تازه عضلات فکری شما در حال رشد است .

13- ارتباط تکانه فکری با اتاق فکر چیست؟راهداری نویسنده اتاق فکر در 10 گام

اتاق فکر جزو مکانهایی است که باعث می­شود تکانه­های فکری بیشتری رخ دهد. اتاق فکر بستری است که باعث می­شود رخداد تکانه فکری بیشتر برای فکر رخ دهد یعنی اگر شما می­خواهید تکانه فکری داشته باشید یکی از مکانهای پیشنهادی اتاق فکر است.  اتاق فکر بایستی بتواند تکانه فکری ایجاد کند این بحثی که من در اینجا مطرح می­سازم متوجه خواهید شد که چه میزان اتاق فکری که من از آن صحبت می­کنم با  اتاق فکری که  در جامعه در جریان است متفاوت است.

12- منظور شما از تکانه فکری چیست؟راهداری نویسنده اتاق فکر در 10 گام

برخی اوقات شما می بینید در یک جایی گیر کردید و نمی توانید حرکت کنید به یکباره یک جمله یا یک حرفی در شما حرکتی بزرگ ایجاد می کند یا نگرش شما  را تغییر می­دهد این حرکاتی که در رویکرد شما در زندگی ایجاد می شود به آن تکانه فکری می گویند. تکانه فکری باعث می­شود روند حرکت روزمره شما با تغییر مواجه شود  تکانه فکری تکنیکی است که من را ابداع کرده ام  احتمال دارد یک سخنرانی و یا حتی یک ملاقات، یک آموزش یک مقاله  می­تواند این تکانه را ایجاد کند11-آموزش فکر دارای محدودیت است؟راهداری نویسنده اتاق فکر در 10 گام

اتاق فکر یک جریان است ایستا نیست چون رشد فکرایستا نیست. برای همین شما مداوم بایستی تحت آموزش تفکر باشید تا فکر شما حرکت کند و برای سرعت گرفتن اندیشه  نیز آموزش لازم است با آموزش مداوم و پیوسته است که فکر شما تکانهای اساسی خواهد خورد و الا با یک جلسه دو جلسه آموزش فقط یک اطلاعاتی وارد ذهن شما خواهد شد که فایده چندانی برای شما  نخواهد داشت.خیلی از افراد میگویند ما در دو جلسه آموزشی  شرکت  کردیم ولی احساس تغییری نداریم با 4 ساعت آموزش  نمی­توان فکری  که مثلا 30 سال  یا 20 سال بدون حرکت بوده است  تکان داد  لذا مداومت و اصرار برای آموزش تفکر ضروری است. برخی نگران محتوای آموزش هستند نگران نباشیدآن قدر محتوا وجود  دارد که شما اگر تا پایان عمر تحت آموزش تفکر باشید بازهم زمان کم خواهید آورد آنچه که در اتاق فکر در آموزش روی ان تمرکز خواهد کرد آموزش اندیشه است  یعنی اتاق فکر یک مرکز برای آموزش اندیشه  در سازمان و شرکت در نهایت کشور خواهد بود.

10-کارگاه فکر چیست؟راهداری نویسنده اتاق فکر در 10 گام

شما در کارگاه فکر به بیان تجربه­های فکری و تبادل آن می­پردازید کارگاه­های فکر یکی از اقداماتی است که کمک می­کند اتاق فکر به بلوغ خود نزدیک شود حرکت و بیان تجربه­های فکری محفلی است برای رشد و ارتقاء فکر کارگاه فکر باعث می­شود انتقال دانش در حوزه اندیشه شکل بگیرد.

-شما اولین دوره آموزش اتاق فکر را طراحی کرده اید این دوره برای چیست؟راهداری نویسنده اتاق فکر در 10 گام

به تجربه متوجه شدم افرادی یا سازمان­هایی که می­خواهند اتاق فکر تشکیل دهند بایستی آموزشی در این حوزه ببینند والاّ به انحراف خواهند رفت در پیوست کتاب فهرست این دوره آموزشی آمده است و اولین دوره آموزشی است که در کشور در این حوزه طراحی شده است این دوره به سازمان­ها و افراد کمک می کند تا از یک سطح قابل قبولی اتاق فکر خود را شروع کنند. این دوره در دادن یک نگاه اولیه به سازمان و افراد خیلی مؤثر است.

7-منظور شما از اتاق فکر بی فکر چیست؟راهداری نویسنده اتاق فکر در 10 گام

هر پدیده­ای در جوامع انسانی دارای آسیب­هایی است اتاق فکر نیز دارای آسیب­هایی است. متأسفانه در ادبیات مدیریتی کشور و هر چند وقت یکبار تعدادی واژه جدید باب می­شود که نه تعریف مشخصی از آن وجود دارد و نه مرز و خطوط آن مشخص است. برخی اتاق جلسه یا گفتگو یا بحث یا مشاوره را با اتاق فکر اشتباه می­گیرند حتی برخی پژوهشکده خود را اتاق فکر می­نامند اگر هر کسی هر جایی فکر کند داخل اتاق فکر است پس همه مردم داخل اتاق فکر هستند این برداشت از یک تفکر عوامانه بر­می­خیزد. اتاق فکر بی­فکر اتاق فکری است که خودش از بی­فکری نشأت گرفته است و تبلیغ بی­فکری می­کند من نام این اتاق فکر را اتاق فکر بی­فکر گذاشته­ام. اتاق فکر بی­فکر فقط اسمی از اتاق فکر دارد و بویی از تفکر نبرده است. مثلاً تعداد نفرات اتاق فکر 7 نفر است در حالی که در یک سازمان اتاق فکر آنها 20 نفر بود که در نهایت مشخص است نتیجه کار به کجا خواهد رفت.

چه مدت زمان برای رشد یک اتاق فکر نیاز است تا اولین محصول آن به نتیجه برسد؟راهداری نویسنده اتاق فکر در 10 گام

به نظر من که تجربه عملی هم در این کار داشته­ام 5 سال خیلی زود است ولی باز اگر برنامه­ریزی داشته باشند می­توانند به نتیجه برسند امّا فکر می­کنم 10 سال یک زمان بسیار مناسبی است. من بعد از هفت سال فعالیت در یک اتاق فکر توانستم تجربه خود را مکتوب کنم که کتاب حاضر شده است. بسیاری از اتاق­های فکر تشکیل شده فاقد برنامه­ریزی و روش مشخصی هستند از این رو به انحراف می­روند در حالی که اگر از یک روش درست استفاده کنند خیلی زود­تر به نتیجه می­رسند. اتاق­های فکر تشکیل شده در کشور فاقد یک نظام علمی هستند از این رو با انحرافات فراوانی روبه­رو هستند و معمولاً خیلی دیر یا اصلاً به نتیجه نمی­رسند.

خلاقیت پست و مثبت به چه مفهومی اشاره دارد که شما در کتاب خود مطرح ساخته¬اید؟راهداری نویسنده اتاق فکر در 10 گام

فردی که طرحی برای سرقت از بانک می­کشد جدا­ی از این که ارزش­ها و قوانین جامعه را زیر پا می­گذارد یک کار خلاقانه انجام داده است یعنی منهای ارزش کار شما می­توانید حتی در پست­ترین کار­های اجتماعی افراد خلاق را مشاهده کنید این افراد خلاق بدلیل عدم هدایت­های درست به سمت خلاقیت­های پست حرکت کرده­اند مثلاً فردی که فیلم­های سینمایی را کپی می­کند و در بازار عرضه می­کند یک فرد خلاق است امّا از جهت پست. جوامعی که نتوانند ساختار صحیح اجتماعی را بوجود آورند خلاقیت افراد به سمت خلاقیت­های پست حرکت می­کند حال فرض کنید ما ساختار­های اجتماعی را بگونه­ای مهندسی کنیم که افراد گرایش به خلاقیت­های پست داشته باشند آن وقت کم­تر شاهد دور زدن قوانین اختلاس و ... که نوعی از خلاقیت پست هست مواجه خواهیم شد.

نظریه «اتاق فکر مادر» که شما مطرح کردید چیست؟راهداری نویسنده اتاق فکر در 10 گام

فرض کنید شما در یک سازمان دارای اتاق فکر هستید این اتاق فکر بایستی با سایر اتاق­های فکر کشور ارتباط داشته باشد والاّ از رشد لازم برخوردار نخواهد بود چون فکر ایستا نیست و فکر نباید در اتاق فکر یک سازمان محصور باشد بلکه بایستی راهی به بالاترین نهاد­های حکومتی داشته باشد اتاق فکر مادر، اتاق فکری است که نقطة اتصال تمام اتاق­های فکر کشور است این اتاق می­تواند سیاست­گذاری کلان در حوزه اتاق­های فکر کشور انجام دهد. من در کتاب در بخش ساختار  توضیح کاملی در این خصوص مطرح ساخته ام .
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic